Your browser does not support JavaScript!
Бидний тухай

-

Мэдээллийн удирдлагын тэнхим нь мэдээллийн салбарыг хөгжүүлэх засгийн газрын бодлоготой уялдуулан мөн мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн, ажиллах хүч шаардлагатай болсоны дагуу анх 1994 онд 2 жилийн коллежийн хөтөлбөртэйгээр байгуулагдсан.

Мэдээллийн системийн хэрэгцээ нь өсөн нэмэгдмэнээр мэдээллийн системийн мэргэжилтнүүд үнэн зөв цаг үеээ олсон мэдээллээр хангах асуудалтай тулгарсан тул 2002 оноос 4 жилийн бакалаврын хөтөлбөртэйгөөр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

Илүү сайтар бэлтгэгдсэн, мэдлэг чадвартай мэдээллийн системийн мэргэжилтнийг бэлтгэхийн тулд 2009 онд DIM нь Судалгаа технологийн менежментийн хүрээлэнтэй нэгдэн мастерийн програмыг эхлүүлж нэрээ Institute of Research Development and Information Management (RDIM) болгон өөрчилсөн.

RDIM ийн зорилго нь сайн судалгааг боловсруулах ба үйлдвэрлэлд хэрэгцээтэй мэдээллийн менежментийг нэмэгдүүлэх.

Одоогийн байдлаар 16 байнгын багштай (4 профессор, 5 дэд профессор, 6 туслах профессор, 1 илтгэгч) ба тэдний 2-3 нь мэдээллийн удирдлагын чиглэлээр докторын зэрэгтэй бөгөөд бусад нь дүйцэх байр сууринд очиж байгаа юм.

Мэдээлэл менежментийн факультет нь мэдээллийн системийн хөгжил, ногоон технологийн хөгжил, бусад мэдээлэлүүд ба өнөөгийн үйлдвэрлэлийн менежментийн чухал асуудлууд тэдгээрийн судалгаагаар дамжуулан мэдлэгийн хил хязгаарыг өргөжүүлж байна

Бид гол төлөв зайлшгүй дэлхийд тулгамдаж байгаа, хэрэгцээт хэрэглээнд судалгаа хийдэг . Үр дүнд нь манай төсөл нь ихэвчлэн шинэ технологи үйлдвэрлэл болон олон нийтэд ашиг тус авчрах санаан дээр тулгуурладаг. Үүний нэг нь ногоон технологи.

Тус тэнхим нь өндөр чадвартай, мэдлэг бүхий багшлах бүрэлдэхүүнийг үргэлжлүүлэн элсүүлсээр байх болно.

IM Оюутны холбоо *