Your browser does not support JavaScript!
:::歡迎光臨國立勤益科技大學資訊管理系:::
分眾導覽
大學部 [ 2014-09-02 ]
 
進修部四技 [ 2020-10-27 ]
 
碩士班 [ 2014-09-02 ]
 
在職專班 [ 2014-09-02 ]
 
技優專班 [ 2021-04-25 ]
 
產碩專班 [ 2014-09-02 ]
 
畢業校友 [ 2014-09-02 ]
 
碩班預研生 [ 2014-09-15 ]

 

   修讀學碩士學位辦法

   修讀學碩士申請表

  修課計畫表

  入學成績優異獎學金